Kurset består af elleve online moduler indenfor sikkerhed for elektrikere og andre ansatte i Bygge og Anlægsbranchen.

De elleve moduler dækker europæiske sikkerhedsforhold med tekster og spørgsmål, som har taget udgangspunkt i det britiske ”Electrotechnical Certification Scheme” og er bearbejdet og udvalgt så de dækker hele Europa. Teksterne er tilpasset og bearbejdet med tilladelse fra SJIB (Scottish Joint Industry Board for Electrical Contracting Industry)

Testen består af 45 spørgsmål, hver med fire muligheder. For at bestå testen skal du have mindst 38 rigtige besvarelser, dette svarer til 85%. Der er beregnet max. 30 minutter til testen.

Spørgsmålene i testen for elektrikere er fordelt på 11 områder, eksempelvis udtrækkes der 5 spørgsmål fra "Arbejde i højden":

 • Generelt om helbred og sikkerhed på arbejdspladsen 6
 • Manuel håndtering af byrder 4
 • Anmeldelse af arbejdsulykker 3
 • Personlige værnemidler 4
 • Helbred og hygiejne 3
 • Brand og nødsituationer 4
 • Arbejde i højden 5
 • Arbejdsudstyr 4
 • Farer ved specielle arbejdssteder 3
 • Elektroteknisk sikkerhed 6
 • Miljø 3