Available courses

Kurset består af elleve online moduler indenfor sikkerhed for elektrikere og andre ansatte i Bygge og Anlægsbranchen.

De elleve moduler dækker europæiske sikkerhedsforhold med tekster og spørgsmål, som har taget udgangspunkt i det britiske ”Electrotechnical Certification Scheme” og er bearbejdet og udvalgt så de dækker hele Europa. Teksterne er tilpasset og bearbejdet med tilladelse fra SJIB (Scottish Joint Industry Board for Electrical Contracting Industry)

The final version of the course will comprise eleven online units dealing with different areas of safety for electricians and other workers in the construction industry.

The modules will cover European safety issues with texts and questions with a starting point in the British ”Electrotechnical Certification Scheme”. The materials are used with permission from SJIB (Scottish Joint Industry Board for Electrical Contracting Industry).

La versión final del curso comprenderá once unidades en línea que se ocupan de diferentes áreas de seguridad para los electricistas y otros trabajadores de la industria de la construcción.

Los módulos cubrirán cuestiones de seguridad europeas con textos y preguntas con un punto de partida en el "Sistema de Certificación Electrotécnica" británico. Los materiales se utilizan con el permiso de SJIB (Junta mixta escocesa para la industria de la contratación eléctrica)

Η τελική έκδοση του μαθήματος θα περιλαμβάνει έντεκα διαδικτυακές ενότητες που θα ασχολούνται με διάφορους τομείς της ασφάλειας για τους ηλεκτρολόγους και άλλους εργαζόμενους στον κλάδο των κατασκευών.

Οι ενότητες θα καλύψουν ευρωπαϊκά θέματα ασφάλειας με κείμενα και ερωτήσεις με αρχή το βρετανικό "Σύστημα Πιστοποίησης Ηλεκτροτεχνικών". Το υλικό χρησιμοποιείται με άδεια από  το  SJIB (Scottish Joint Industry Board for Electrical Contracting Industry).

L-aħħar verżjoni tal-kors se tinkludi ħdax-il junit onlajn dwar oqsma differenti tas-sigurtà għal elektrixins u ħaddiema oħra fl-industrija tal-kostruzzjoni.

Il-moduli se jkopru temi ta’ sigurtà Ewropej b’testi u mistoqsijiet bil-bidu tagħhom fil-British “Electrotechnical Certification Scheme”. Il-materjal huwa użat bil-permess ta’ SJIB (Scottish Joint Industry Board for Electrical Contracting Industry).